(053) 573 66 66

Research & Development

Onze eigen Research & Development-afdeling is continu actief. We ontwikkelen nieuwe concepten en verbeteren bestaande producten, in nauwe samenwerking met partners. De vraag vanuit de markt wordt daarbij altijd als basis genomen.

TEHA is voortdurend actief met het ontwikkelen van verbeteringen en innovaties aan bestaande producten en nieuwe producten. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze professionele partners.

Innovatie is bij ons niet alleen op het gebied van productontwikkeling een speerpunt, maar ook binnen ons productieproces staat het ontwikkelen ontwikkelen van slimme oplossingen voorop om de productie
te verbeteren en slimmer in te richten.

In het Archief