Bewonerscommunicatie ”all-inclusive”

Voor alle projecten waarbij 
communicatie met bewoners nodig is.

Een goede samenwerking gaat veel verder dan (ver)bouwen. Het gaat om gezamenlijke visies en

doelen. Het gaat om mensen én om de communicatie met mensen. Vooral de communicatie met bewoners en omwonenden en de feilloze afstemming onderling met de bouwer, aannemer en wooncorporatie.


oNS TEAM

Een team van experts op het gebied van bewonerscommunicatie. Wij hebben samen 20 jaar ervaring en zijn door ieders eigen kwaliteiten de perfecte mix om uiteenlopende projecten voor te bereiden en te begeleiden.

De bewonersconsulenten zijn verantwoordelijk voor het gehele project. Zo hebben bewoners vaste contactpersonen waar zij terecht kunnen voor vragen en uitleg én waar zij de juiste aansluiting vinden. Wij vinden het belangrijk dat er een mix en dat wij de juiste afspiegeling zijn van de samenleving. Alle bewonersconsulenten hebben ervaring in de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening. De grootste toegevoegde waarde is dat zij ook de “school of life” hebben genoten. Levenservaringen maken dat zij goed aansluiten bij de bewoners.

Naast bewonersparticipatie ook getraind in:
Omgaan met agressie
Diversiteit en omgangsvormen
Onderhandelingen
Conflicthantering
Schrijven op B1 niveau


De bewoners centraal

De bewoners gaan een spannende tijd tegemoet. Hun thuis gaat verbouwd/aangepast worden met een uiteindelijk verbeterd resultaat. 

Wij begrijpen bewoners, luisteren naar hun behoeftes en begeleiden hen gedurende het hele traject.

Bewoners hechten veel waarde aan duidelijkheid. Daarom zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen.

Bij vervelende situaties weten bewoners bij welke bewonersconsulent zij terecht kunnen. 

Bewoners hebben vaste bewonersconsulenten die hen helpen met het vinden van een oplossing. 


Wij houden het graag simpel, duidelijk en praktisch!

Wij werken volgens het 3B’s principe; Benaderbaar Betrouwbaar Bereikbaar

.1

binnen 24 een reactie op een gestelde vraag

.2

persoonlijk bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur

.3

Minimaal 1 spreekuur voor bewoners per week

.4

1 contactpersoon per straat bij groot onderhoud

.5

Plan – do – act- check en dubbel check

REferenties

Onze opdrachtgevers en haar bewoners zijn onze beste referenties

Edwin Reijnders
Goed Wonen

“Het is zeer prettig om samen te werken met het communicatie team van TEHA. Het team stelt de bewoner centraal en daarbij lukt het om de uitgangspunten en belangen van opdrachtgever te borgen. We durven wel te stellen als het gehele communicatieproces van initiatief, bewonersgesprekken, opnames, realisatie, nazorg, energie coaching goed loopt dat de techniek vanzelf volgt.

Daarbij durft TEHA ons een spiegel voor te houden bij schurende belangen, sociaal- maatschappelijke vraagstukken.”
Annemiek de Ridder
Goed Wonen

Gemiddeld een 9,5

“Qua communicatie, verslagleggen en terugkoppeling geen tips. Voor ons is vooral belangrijk dat, juist omdat het bij jullie zo glad verloopt, we goed aangehaakt blijven en bewoners goed in de gaten hebben dat jullie namens ons aan de slag zijn. Ik bedoel, bewoners missen soms het contact met ons, niet voor informatie maar puur vanuit gevoel.”

Meneer de Jong
Bewoner 

“Vooral fijn dat ze altijd bereikbaar zijn. Voor elke vraag kon ik bij ze terecht. Ik kreeg altijd snel een reactie ook al was het antwoord er niet altijd. Het voelde vertrouwd en zonder drempel”

Duurzame relaties

11,182
Bewonersgesprekken