TEHA- VERDUURZAAMT MET BEWONERS

#TEHAVERDUURZAAMT

Bewonerscommunicatie ‘’All-Inclusive’’
Voor alle projecten waarbij communicatie met bewoners nodig is!


Een goede samenwerking gaat veel verder dan (ver)bouwen. Het gaat om gezamenlijke visies en

doelen. Het gaat om mensen én om de communicatie met mensen. Vooral de communicatie met

bewoners en omwonenden en de feilloze afstemming onderling met de bouwer, aannemer en wooncorporatie.

 

De bewoners centraal

De bewoners gaan een spannende tijd tegemoet. Hun woning gaat verbouwd/aangepast worden met een

uiteindelijk verbeterd resultaat.

Wij begrijpen bewoners, luisteren naar hun behoeftes en begeleiden hen desgewenst gedurende het gehele traject.

Bewoners hechten veel waarde aan duidelijkheid. Daarom zeggen we wat we doen en doen we wat

we zeggen. Mocht er zich toch een onvoorziene omstandigheid voordoen, dan weet de bewoner bij

welke bewonersbegeleider dit gemeld kan worden. Bewoners hebben vaste bewonersbegeleiders

die hen helpen met het vinden van een oplossing.

 

Onderhouds- en verbeterprojecten

Bij elk project is bewonerscommunicatie nodig. De bewoner moet namelijk altijd worden geïnformeerd wanneer er welke werkzaamheden

moeten plaatsvinden. Van communicatie bij groot onderhoud tot en met reparatieverzoeken kunt u gebruik maken van onze expertise.

 

Verduurzamingsprojecten

De duurzaamheidsambitie die vanuit de overheid is neergelegd kan alleen gehaald worden als bewoners ook

meegenomen worden in het proces. Draagvlakmetingen moeten daarvoor op de juiste manier

worden uitgevoerd, waarbij ook de verwachtingen vice versa juist worden geschetst. Deze projecten behoeven specialisten omdat het hierbij

gaat om een ‘’vak apart’’. Verduurzamingstrajecten hebben een totaal andere aanpak nodig dan reguliere onderhoudsprojecten. Wij leggen hierbij bijvoorbeeld het principe uit van de zogenaamde EPV- (energieprestatievergoeding) uit maar ook hoe de nieuwe installaties in de vernieuwde woning werken.

 

Ons team

Een team van experts op het gebied van bewonerscommunicatie. Wij hebben ruime ervaring en zijn door ieders eigen kwaliteiten de perfecte mix om uiteenlopende projecten voor te bereiden en te begeleiden.

De bewonersbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het gehele project. Zo hebben bewoners vaste contactpersonen waar zij terecht kunnen voor vragen en uitleg én waar zij de juiste aansluiting vinden. Wij vinden het belangrijk dat er een mix is van mannen en vrouwen en dat wij de juiste afspiegeling zijn van de samenleving. Alle bewonersbegeleiders hebben ervaring in de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening. De grootste toegevoegde waarde is dat zij ook de “school of life” hebben genoten. Levenservaringen maken dat zij goed aansluiten bij de bewoners.