PROJECTENGINEERING EN BIM

Tijdens projecten denken wij graag mee om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Onze specialisten kunnen bijvoorbeeld al in de ontwerpfase van een project het technische werk voor hun rekening nemen. Op deze wijze kunnen technische problemen die zich in de uitvoerende fase zouden kunnen voordoen, worden voorkomen.

Omdat onze mensen beschikken over een brede kennis en ervaring kunnen we tijdens projecten met passende adviezen komen. Door onze projectengineering in te zetten, gecombineerd met een hechte samenwerking tussen de diverse partijen, levert het u uiteindelijk een optimaal profijt op.


BIMM verduurzaamd

BIMM (Bouw Informatie Model Management) om efficiënter te bouwen en zo ook duurzamer. Ons 3D-model en de directe afstemmingen geven een duidelijk beeld van hoe het de elementen in werkelijkheid worden. Met BIMM zijn wij liever de bouwfouten en de irritaties als gevolg hiervan voor. Daarmee tackelen wij tevens vertragingen op de bouw.

Steun de lokale ondernemers

Als grotere organisatie willen wij ook wat betekenen voor de gemeenschap en omgeving waarin wij gehuisvest zijn. Dit doen wij door materieel, beheer en onderhoud bij lokale ondernemers in te kopen. Door dit lokaal in te kopen belasten wij het milieu minder, is er minder transport en minder kilometers betekent minder CO2 uitstoot.

Verder steunen wij lokale sport verenigingen voor een gezondere maatschappij.


Natuur inclusief bouwen

Steeds meer gemeenten maken beleid om natuur-inclusief bouwen tot standaard te maken. Diverse gemeenten stellen bijvoorbeeld een subsidie beschikbaar voor het aanleggen van groene daken en gevels. Omdat de biodiversiteit zwaar onder druk staat. Met onze elementen kunt u een bijdrage leveren.

In de gevels en aan de onderkant van de goten, kan TEHA compenserende maatregelen conform de Gedragscode Flora & Fauna toepassen. Denk hierbij aan nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.

Vogels en vleermuizen zijn natuurlijke plaagbestrijders. Een actueel voorbeeld is de overlast van de eikenprocessierups.

Door natuur-inclusief te bouwen levert u een bijdrage aan andere maatschappelijke opgaven in de stad, zoals het tegengaan van hittestress, minder wateroverlast en gezondheid.