Projectengineering

TEHA ontwikkelt samen met haar partners toepassingen om faalkosten tot een minimum te beperken. Tijdens projecten denken wij graag mee om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Onze specialisten kunnen bijvoorbeeld al in de ontwerpfase van een project het technische werk voor hun rekening nemen. Op deze wijze kunnen technische problemen die zich in de uitvoerende fase zouden kunnen voordoen, worden voorkomen. Omdat onze mensen beschikken over een brede kennis en ervaring kunnen we tijdens projecten met passende adviezen komen. Door onze projectengineering in te zetten, gecombineerd met een hechte samenwerking tussen de diverse partijen, levert het u uiteindelijk een optimaal profijt op.

Project engineering TEHA SF