Research & Development

TEHA is voortdurend actief met het ontwikkelen van verbeteringen en innovaties aan bestaande producten en nieuwe producten. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze professionele partners.

Innovatie is bij ons niet alleen op het gebied van productontwikkeling een speerpunt, maar ook binnen ons productieproces staat het ontwikkelen van slimme oplossingen voorop om de productie te verbeteren en slimmer in te richten.